home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.Het beste tarwe!

“Wanneer hij het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft,
dan strooit hij wikken, en spreidt komijn,
of hij werpt er van de beste tarwe in...”
Jesaja 28:25


Ik ben geen landbewerker en heb ook geen flauw idee wanneer het zaai en oogsttijd is. Maar ik las, op internet, dat zodra de kans op vorst aan de grond voorbij is je met zaaien kunt beginnen. Het proces van zaaien is wonderlijk, het is eigenlijk iets heel moois. Het is de start van een nieuw maar onzeker begin. Om te overleven komt er heel wat bij kijken, denk maar aan schimmels, ziektes en parasieten. Maar ook vogels en muizen roven het zaad weg en wat denk je van de weersomstandigheden. Het zijn veel factoren die een nieuw leven behoorlijk in de weg kunnen staan om te groeien. Wanneer er niet of nauwelijks groei is hoeft het, in eerste instantie, dus niet altijd aan de zaaier te liggen, hij heeft gedaan wat in zijn vermogen lag.

verder lezen... »