home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Nepnieuws!


ZOUDEN WE ONS NIET MOETEN VERBAZEN over hoeveel ophef er wordt gemaakt van het verspreiden van nepnieuws? We doen nu net of dit van de laatste tijd is maar wanneer we weer terug gaan naar onze voorouders, dan weten we dat ‘nepnieuws’ voor de allereerste keer werd verspreid in de hof van Eden. Jammer genoeg geloofden Adam en Eva eerder de halve waarheid dan de hele waarheid. Maar een halve waarheid is geen waarheid maar een misleidende verklaring die enige elementen van de waarheid omvat. Zij werden misleid door vlijende en zoete woorden van satan maar deze vlijende en zoete woorden kregen een zeer bittere nasmaak. Helaas is er sindsdien niets veranderd.......

verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand