home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.Over smaak valt niet te twisten!

“En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u,
en tussen mijn herders en tussen uw herders;
want wij zijn mannen broeders“.
Genesis 13:8 SV


Het culinaire programma van SBS6 ‘Over smaak valt te twisten’ viel mij op dat het woordje – niet – weggelaten is. Met andere woorden; over smaak valt wel degelijk te twisten mits je de grenzen kent waarbinnen het twisten zinvol is. God heeft de mens uniek gemaakt met zijn of haar eigen unieke talenten en gaven. Zo hebben we ook niet allemaal dezelfde smaak en dat maakt het juist allemaal zo diverse. Smaak heeft te maken met kiezen. Wat jij mooi vindt hoeft een ander niet mooi te vinden. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Het is daarom wijs om twist te vermijden door te zeggen: “Over smaak valt niet te twisten”.

verder lezen... »

Ontvang maandelijks
woord v.d.maand