home

Woord van de Maand

G'ds Woord als Leidraad in uw dagelijks LevenTjitske Meijer schrijft sinds 2007 maandelijks een digitale 'Woord voor deze Maand' dit
tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus.

Het zijn maandelijkse korte overdenkingen om je te inspireren en te bemoedigen.

Haar boodschap is een heldere duidelijke Bijbelse boodschap die je tot nadenken stemt.

Blijf Vertrouwen!


‘K STEL MIJN VERTROUWEN op de Heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Zijn vrede woont in mij. Hij is mij steeds nabij.’ Dit prachtige lied kwam de afgelopen weken steeds weer terug in mijn gedachten. De meesten onder ons kennen het wel vanuit Opwekking of van andere liedbundels. Het is een lied dat je er weer aan doet herinneren dat jouw leven verborgen ligt in Zijn hand, met de belofte dat Zijn vrede in jou woont en Hij nabij is. Vertrouwen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je God vertrouwt als alles goed gaat, maar hoe zit het ermee om God te vertrouwen als dingen niet zo verlopen als je had gehoopt? We zitten met z’n allen te midden in een pandemie en het lijkt erop dat voor velen hun dromen als een ballon uit elkaar lijken te spatten en hun toekomst onzeker lijkt te worden. En met daarbij ook nog eens alle beperkingen, die deze pandemie met zich meebrengt. Dan kun je wel eens de moed verliezen

verder lezen... »
Ontvang maandelijks
woord v.d.maand